Sunday, January 01, 2012

Yuran & Tahap


Yuran:           RM 100 Sebulan 

Buku & Alat Ketuk:           RM 50 
Pendaftaran:           RM 25


KELAB TAMHID ( ASAS )
Tumpuan kepada 6 kemahiran asas iaitu

1. Huruf Hijaiyah

2. Tanda Baris

3. Tanwin

4. Mad

5. Sukun

6. Sabdu

Waktu Belajar

8:30 - 10:30 Malam
1 kali seminggu

Tempoh

2 jam setiap sesi

Target: 3 Bulan KELAB TAJWID
Kandungan Program

1. Makhraj Huruf

2. Hukum Alif Lam

3. Hukum Nun Mati

4. Hukum Mim Mati

5. Hukum Mad

6. Huruf Muqatto’ah

7. Bacaan & Tanda Waqaf

8. Bacaan Pelbagai
 
Waktu Belajar

8:30 - 10:30 Malam
1 kali seminggu

Tempoh

2 jam setiap sesi

Target : 3 Bulan KELAB TALAQQI
Kandungan Program

Amali bacaan secara ‘Tartil’ bersama guru.

Pemantapan Tajwid secara praktikal.Waktu Belajar

8:30 - 10:30 Malam

1 kali seminggu


Tempoh

2 jam setiap sesi

0 ulasan:

Post a Comment